مطالب موجود برای 'توانمندسازی کارکنان'
خلاصه کتاب « عملی کردن دانسته ها» - نوشته: کن بلانچارد - خلاصه کننده: رضا صادق پور
نویسنده: نگرانی من این بود که آموزش‎‎های من تأثیر مطلق، جامع و همیشگی بر روی مردم ندارد. دوستم گفت: شاید جهت حرکت تو نادرست است. تو می‎کوشی رفتارهای مردم را از بیرون عوض کنی در صورتی که تغییرات ماندگار در رفتارهای مردم از درون آنها آغاز م...
شنبه، 10 اسفند 1398 - 15:12
استعداديابي و توانمندسازي مديران مياني
عليرضا زارع زيدي مقدمه در گذشته‌ای نه‌چندان دور، امور مربوط به کارکنان سازمان‌ها در واحدی به نام امور پرسنلی انجام می‌شد. پس از مدتی، تغيير پارادايم از امور پرسنلی به مديريت منابع انسانی صورت گرفت و در اثر اين تغيير، انسان‌ها به عنوان يکی از مهم‌...
چهارشنبه، 07 اسفند 1398 - 09:00